Bra ventilation inomhus är mycket viktigt. Det hjälper till att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att minska mängden av föroreningar, såsom damm, rök, gaser och bakterier, samtidigt som det hjälper till att hålla luftfuktigheten på en sund nivå. Detta kan främja en bättre luftkvalitet och bidra till att förbättra hälsan och välbefinnandet för de som bor eller arbetar inomhus.

Om det finns dålig ventilation inomhus kan det leda till en rad negativa effekter på hälsan och välbefinnandet. Det kan till exempel leda till en samling av föroreningar, såsom damm, rök, gaser och bakterier, som kan irritera luftvägarna och öka risken för allergier och andningsproblem. Det kan också orsaka förhöjd radonhalt. Radon i inomhusluften kan ha en eller flera källor, byggnadsmaterialet (blåbetong), marken runt om och under huset och hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning med radonmätare. Dålig ventilation kan också bidra till hög luftfuktighet, vilket kan leda till mögel- och rötskador på byggnader och möbler, samt öka risken för fuktrelaterade sjukdomar. Allt detta kan påverka den allmänna hälsan och välbefinnandet för de som bor eller arbetar inomhus.

Det finns ett olika sätt att förbättra ventilationen inomhus:

  1. Öppna fönster regelbundet – genom att öppna fönstren regelbundet kan du släppa in frisk luft och ta bort föroreningar.
  2. Installera en mekanisk ventilation – mekanisk ventilation med frånluft- och tilluftssystem hjälper till att reglera luftflödet inomhus och säkerställa en god ventilation.
  3. Använd en luftrenare – luftrenare kan hjälpa till att ta bort föroreningar från luften inomhus.
  4. Ta bort källor till föroreningar – genom att ta bort källor till föroreningar, som tobaksrök, giftiga gaser och kemikalier, kan du förbättra luftkvaliteten.
  5. Använd luftfuktare eller avfuktare – bra luftfuktighet kan bidra till att förbättra luftkvaliteten inomhus och förebygga mögel- och fuktskador.

Det är viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att förbättra ventilationen inomhus kan variera beroende på byggnadens storlek, design och läge.

Relaterad information
Radon messen
Radonbesiktning Stockholm